З м і с т

Перелік посилань (0)

  1. «Довідник фрезерувальника» Люмберг В.А., Зазерський Е.І. «Машинобудування» 1984р.
  2. «Розрахунок режимів різання» Мироненко І.Г. «Новосібірська державна академія водного транспорту» 2007р.
  3. «Довідник молодого токаря» Б.Г. Шайцев, А.С. Шевченко «Вища школа» 1979р.
  4. «Металоріжучий інструмент» В.П. Жедь, Г.В. Боровський, Я.А. Музикант, О.Б. Арбузов, Г.М. Іпполитов «Машинобудування» 1987р.
  5. «Пристрої для металорізальних верстатів» Горошкин А.К. «Машинобудування» Москва 1971.
  6. «Руководство для навчання токарів по металу» В.А.Слєпін «Вища школа» 1983р.
  7. «Технологія механічної обробки на металорізальних верстатах» Г.М. стикін, М.П.ревнівцев, В.В. Томашенко, М.М. Берізко «Техніка» Київ 2005р.
  8. «Токарна справа» Б.Е. Бруштейн, В.І. Делинтьев «Вища школа» 1987рік.
  9. «Короткий довідник металіста» Н.П. Орлов, Е.А. Скороходова «Машинобудування» 1986рік. 
  1. «Металоріжучі верстати» А.М. Кучер, М.М. Ківашицький, А.А. Покровський«Машинобудування» 1977рік.