З м і с т

Використана література (0)

  1. Довідник молодого токаря/Б.Г. Зайцев, А.С. Шевченко//Вища школа/ м. Москва, 1979.- 367с.
  2.  Пристрої для металорізальних верстатів/Горошкін А.К.//Другевидання, переопрацьованета  доповнене /м. Москва, Машинобудування, 1971.- 384с.
  3. Розрахунок режимів різання /Мироненко І.Г.//Другевидання, переопрацьованета  доповнене/Новосибірська державна академія водного транспорту - м. Новосибірськ, 2007.-385с.
  4. Ріжучі інструменти, оснащені твердими і керамічними матеріалами, та їх застосування. Довідник/В.П. Жедь, Г.В. Боровський,  Я.А. Музикант,  О.Б. Арбузов,  Г.М. Іполітов/-м. Москва, Машинобудування, 1987.- 320с.
  5. Руководство для навчання токарів по металу/В.А. Слєпін//Вища школа/м. Москва,  1987р.-200с.
  6. Режим різання на металообробних верстатах у машинобудуванні.: Навч.посіб./М.П.Ревнівцев, Н.П.Паршина.- К.: Видавництво А.С.К.,2006.-416с.
  7. Спеціальна технологія для верстатників широкого профілю: Пробний навч. посіб./В.П. Щербаков, Є.В.Шматков,В.П.Головінов, В.О.Зайчук; За заг. ред. В.П. Щербакова.-К.:Вища школа,2000.-367с.;іл..
  8. Технологія токарної обробки: Підручник/Г.М.Стискін, М.П.Ревнівцев, В.А.Мелещик..-К.:Либідь,1998.-176с.
  9. Технологія механічної обробки на металообробних верстатах./Г.М.Стискін, М.П.Ревнівцев, В.В.Томашенко, М.М. Берізко.-К.:Техніка,2005.-512с.