З м і с т

Використана література (0)

Використана література

  1. Сидоренко В.К. Технічне креслення. – Львів: Орія- Нова, 2000, - 495с.
  2. Анисимов М.В., Анисимова Л.М., Технічне креслення - К.:Вища школа., 1998. – 239
  3. Сидоренко В. К. Выполнение и чтение чертежей деталей: Учебное пособие. — К.: Вища школа, 1986. — 112 с. 
  4. Науменко В. Я., Сидоренко В. К. Виконання технічних креслень в школі: Навчальний посібник. - К.: Радянська шко­ла, 1986. - 112 с. 
  5. Сидоренко В. К. Дидактические материалы по курсу «Черчение» для профессии «Чертежник-конструктор» - М.: ВНМЦ ПТО, 1991. - 118 с. 
  6. Сидоренко В. К. Технічне креслення: Пробний підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів. - Львів: Оріяна-Нова, 2000. - 497 с. 
  7. Сидоренко В. К. Креслення: Підручник для учнів загально­освітніх навчально-виховних закладів. - К.: Арка, 2002. - 224 с. 
  8.  http://kreslennja.com.ua/main.php