З м і с т

4.5. Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом (0)

Усі виробничі приміщення за рівнем безпеки ураження електричним струмом поділяються на три категорії:

- умови з підвищеною небезпекою;

- умови особливо небезпечні;

- умови без підвищеної небезпеки.

До умов з підвищеною небезпекою належать приміщення, у яких є одна з нижче наведених ознак:

- сирі приміщення, відносна вологість яких тривало перевищує 75 %;

- приміщення в яких є струмопровідний пил у такій кількості, що він осідає на провідниках, проникає всередину машин апаратів і т. ін.

- приміщення зі струмопровідними підлогами (металевими, земляними, цегляними, залізобетонними);

- приміщення, у яких температура повітря тривалий час перевищує +30 °С;

- приміщення, у яких можливе одночасне дотикання людини до корпусів електричного обладнання і заземлених металевих конструкцій будівель, технологічного обладнання і т. ін.

До особливо небезпечних умов належать дуже сирі приміщення, відносна вологість яких близька до 100 %. Стеля, стіни, підлога, обладнання у таких приміщеннях постійно вкриті вологою.

До особливо небезпечних умов відносяться також приміщення з хімічно активним середовищем, яке руйнує ізоляцію і електричні матеріали.

До особливо небезпечних умов належать і такі умови, у яких одночасно співпадає дві або більше ознак приміщень з підвищеною небезпекою.

До умов без підвищеної небезпеки належать такі приміщення, у яких відсутні умови, що створюють підвищену і особливу небезпеку.