З м і с т

Питання для самоконтролю (0)

Питання для самоконтролю

  1. Розкрийте поняття «Охорона праці».
  2. Які гарантії прав громадян на охорону праці ви знаєте?
  3. Яка існує відповідальність за порушення законодавства з охорони праці?
  4. Назвіть основні причини травматизму на виробництві та заходи щодо їх попередження.
  5. Які види інструктажів з охорони праці ви знаєте?
  6. Що таке нещасний випадок на виробництві?
  7. Який порядок проведення розслідування нещасного випадку на виробництві?
  8. Коли нещасний випадок  вважається таким, що не пов'язаний з виробництвом?