З м і с т

4.1 Практична робота (0)

 
ПРИКЛАД СКЛАДАННЯ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Обробка деталі "Призма"
Розробимо технологічний процес обробки призми, показаної на рис.1, з використанням високопродуктивних методів, так як зазначена призма виготовляється у великих кількостях (великими партіями).
 
В якості заготовки приймемо брусок розміром 65X75X85 мм з прокату сталі 45, яка має σb = 75 кГ/мм2. 
Побудуємо технологічний процес, виділивши обробку кожної грані призми в окрему операцію. Обробку ряду закріплених деталей будемо вести послідовним методом. 
Так як поверхня кожної грані має складну форму і складається з ряду сполучених площин, то при великій кількості оброблюваних деталей доцільно поєднати в одній операції кілька переходів і обробляти всі поверхні кожної грані наборами фрез. 
В табл. наведена технологічна карта обробки призми.
Розглянемо більш детально деякі операції по обробці призми.
I операція. Фрезерувати поверхню 2
Як настановної бази для першої операції приймаємо будь-яку чорну грань заготівлі та фрезеруем площину 2, яка буде служити базою для подальших установок. Фрезерування виробляємо збірної торцевої фрезою, оснащеного твердим сплавом Т15К6. Заготовки закріплюємо в спеціальне пристосування по 6 шт. 
1. Ширина фрезерування дорівнює ширині заготовки: В = 75 мм. 
2. Глибина різання визначається з припуску на обробку, якій знімається за один прохід: t = 2,5 мм. 
3. Вибираємо діаметр торцевої фрези по табл.:
D = 125 мм
 Така фреза має 8 зубів. 
4. Вибираємо подачу за табл. 44 для сталі σb більше 60 кГ/мм2 для твердосплавних фрез з кутом φ = 60°. 
Рекомендована подача для схеми а становить 0,12—0,15 мм/зуб; приймаємо ѕзуб = 0,13 мм/зуб. 
5. За табл. 48 встановлюємо стійкість фрези, що дорівнює 180 хв. 
6. Вибираємо по табл. 49 швидкість різання для роботи торцевої фрезою D = 125 мм, при z = 8, при ѕзуб = 0,13 мм/зуб і при T = 180 хв.
і табл = 260 м/хв
7. Обчислюємо потрібне число обертів шпинделя:
8. Вибираємо найближче менше число обертів шпинделя по станку 6М12П:
n = 630 об/хв.
9. Обчислюємо хвилинну подачу:
s = ѕзуб · z · n = 0,13 · 8 · 630 = 655 мм/хв.
10. Вибираємо найближчу меншу хвилинну подачу по станку 6М12П:
s = 630 мм/хв.
11. Коректуємо отриманий режим різання по потужності верстата і допускаемому зусиллю механізмом подачі подібно викладеному на стор. 473— 474 і встановлюємо наступний режим різання: хвилинна подача s = = 400 мм/хв; число обертів шпинделя n = 400 об/хв; подача на 1 зуб ѕзуб = 0,13 мм/зуб, швидкість різання = 157 м/хв. 
12. Обчислюємо основний час на 1 шт. за формулою: