З м і с т

12.3 Основні відомості про передачі (0)

Механізми для перетворення обертального руху (механічні передачі).

Основне призначення механічних передач — це узгодження параметрів руху робочих органів машини з параметрами руху вала двигуна.

Потреба встановлення механічної передачі між двигуном та робочим органом машини як складової частини привода зумовлена такими завданнями:
- для вибору оптимальної швидкості руху;
- для регулювання швидкості руху (збільшення або зменшення);
- для перетворення виду руху: обертального в поступальний (передачі рейкові і гвинт–гайка) і навпаки (кривошипно-шатунний механізм);
- для зміни напряму руху (реверсування);
- для зміни обертальних моментів і зусиль при русі;
- для передачі потужності на відстань.


Класифікація передач.

Передачі обертового руху ділять за принципом роботи ділять на:

- передачі зачепленням, що працюють без проковзування (зубчасті передачі, черв'ячні передачі і ланцюгові передачі);

- передачі тертям (пасові та фрикційні передачі).


За наявністю проміжної гнучкої ланки, що забезпечує можливість розміщувати вали на значних відстанях один від одного, розрізняють:
- передачі із гнучкою проміжною ланкою (пасові і ланцюгові передачі);
- передачі безпосереднім контактом (зубчасті, черв'ячні, фрикційні передачі та ін.).


За взаємним розташуванням валів механічні передачі бувають:

- з паралельними осями валів (циліндричні зубчасті, ланцюгові, пасові передачі);
- з осями, що перетинаються (конічні зубчасті);
- з мимобіжними осями, що перехрещуються (черв'ячні, гіпоїдні).


За основною кінематичною характеристикою - передавальним відношенням - розрізняють передачі:
- з постійним передавальним відношенням (редуктор);
- із змінним передавальним відношенням (ступінчасті — коробки передач і безступінчасті — варіатори).


Передачі, що перетворюють обертовий рух в безперервний поступний або навпаки, розділяють на передачі:
- гвинт — гайка (ковзання і кочення);
- рейка — рейкова шестерня;
- рейка — черв'як;
- довга напівгайка — черв'як.

Переда́тне відно́шення (i) — одна з важливих кінематичних характеристик механічної передачі обертального руху, знаходиться як відношення кутової швидкості ведучого елементу (w1) механічної передачі до кутової швидкості веденого елементу(w2), або відношення частоти обертання ведучого елементу (n1) механічної передачі до частоти обертання веденого елементу (n2).

Редуктор – самостійний вузол, що встановлюється між електродвигуном і машиною (механізмом).

З їх валами редуктор з’єднується за допомогою муфт. 

Характеристиками редуктора є передавальне число, крутильний момент, маховий момент на валу редуктора, міжцентрова відстань, маса, температура нагріву, шумова характеристика та ін. Редуктор кріпиться до гірничої машини і встановлюється на фундаменті.

Зубчасті передачі редукторів розміщують у чавунному корпусі.

Індекси в позначенні редукторів: Ц – циліндровий, О – одноступеневий, Д – двоступеневий, Н – із зачепленням Новикова, У – уніфікований.

Енергетичними параметрами механічної передачі є передавані потужності на ведучій ланці N1 і на веденій ланці N2, а також коефіцієнт корисної дії (ККД), та потужності на на ведучому та на веденому валу.

             120px-GearBoxRotLinScrew                                    

                     Кульковогвинтова передача                                            Клинопасова передача

                                                               

                        Черв'ячна передача                                             Гіпоїдна передача       

                                                                      

                    Ланцюгова передача                                                    Зубчасто-рейкова передача

                                                            

                Зубчаста конічна передача                                                Зубчаста циліндрична передача