З м і с т

9.4 Способи обробки внутрішніх конічних поверхонь (0)

Стандартні конічні отвори з невеликим кутом похилу (наприклад, конус Морзе) можна обробляти за допомогою спеціального набору стержневих інструментів. Після того, як отвір просвердлено, його обробляють двома східчастими зенкелями, а потім остаточно — конічною розверткою з гладенькими зуб'ями. Застосовують також спеціальний інструмент — двоперове конічне свердло-зенкер (ніж), за допомогою якого можна обробляти стандартні інструментальні внутрішні конуси.

Ris 7.14

Набір стержневих інструментів для обробки конічних отворів:

а - свердло; б, в - конічні зенкери; г - конічна розвертка

Ris 7.15

Двоперовий конічний зенкер (ніж) для обробки стандартних конусів морзе

Отвори під стандартні конічні штифти свердлять спеціальними конічними свердлами. Короткі внутрішні конуси (наприклад, внутрішні фаски) обробляють різцем або зенківкою.

Ris 7.16

Обробка внутрішніх конічних поверхонь:

а - свердління отворів під штифт конусним свердлом; б - зрізання внутрішньої фаски різцем; в - обробка внутрішньої фаски зенківкою

Перед розточуванням різцем внутрішньої конічної поверхні заготовку свердлять і розсвердлюють до утворення східчастої поверхні, залишаючи для остаточного розточування конічної поверхні припуск 2...4 мм на бік.

Для обробки партії деталей зі спряженими зовнішніми й внутрішніми конічними поверхнями рекомендується постійне налагодження. Обробку внутрішнього конуса в цьому разі виконують перевернутим розточувальним різцем при зворотному обертанні шпинделя.

Ris 7.17

  Попередня обробка під розточування конічного отвору

а - східчасте розсвердлювання (розточування); б - остаточне розточування

Ris 7.18

Розточування внутрішньої поверхні розточувальним різцем з головкою, відігнутою вправо (α - кут похилу конуса)