З м і с т

4.6. Поняття про складні розрізи, та їх позначення (0)

Складні розрізи.Деякі предмети мають таку внутрішню будову, яку неможливо показати на розрізі за допомогою однієї січної площини. В таких випадках застосовують розрізи, утворені за допомогою кількох січних площин. Розрізи утворені двома і більше січними площинами,називають складними.

Залежно від положення січних площин складні розрізи поділяють на ступінчасті й ламані.

Ступінчастим називають складний розріз, утворений кількома паралельними січними площинами.

Подивіться на предмет, зображений на рисунку.Він має отвори, які розташовано так, що їх неможливо показати на кресленні, застосувавши одну січну площину. Тому предмет умовно розрізано трьома паралельними січними площинами, кожна з яких виявляє форму окремого отвору.У площині креслення всі три січні площини суміщені в одну. Утворений таким чином розріз і буде ступінчастим.

Ламанимназивають складний розріз, утворений за допомогою площин, які перетинаються.

На рисункуазображено предмет, форма якого потребує виконання на кресленні ламаного розрізу. Щоб показати форму перерізу, отвору і заглибини, предмет умовно розрізано двома січними площинами, що перетинаються.У площині креслення похилу січну площину суміщено з вертикальною січною площиною.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Виконайте складний розріз деталі, проставте розміри та позначте січну площину

САМОКОНТРОЛЬ

  1. Що називають розрізом?
  2. Для чого застосовують розрізи?
  3. Як на кресленні виділяють розрізи?
  4. Які розрізи називають простими?
  5. Які розрізи називають складними?