З м і с т

6.7 Розточування. Види розточувальних різців та їх геометрія. (0)

Розточують отвори на токарних верстатах, якщо діаметр отвору за розміром не можна обробити зенкером або свердлом на певному верстаті, а також якщо отвір має нерівномірний припуск або непрямолінійну твірну.

Токарні розточувальні різці для оброблення наскрізних і глухих отворів показано на рисунку. У токарних розточувальних стрижневих різців консольна частина виконується круглою, а стрижень, що служить для його кріплення, - квадратним. Для цих різців найменший діаметр розточувального отвору дорівнює 30-65 мм.

 

12

Токарні розточувальні різці, оснащені пластинками з твердого сплаву для оброблення наскрізних (а) і глухих (б) отворів

 

13

Токарні розточувальні стрижневі різці:

а – для розточування наскрізних отворів; б – для розточування глухих (ненаскрізних) отворів; в,г – конструктивні варіанти різців

 

Для підвищення вібростійкості різальну кромку різців виконують по осі стрижня і кріплять у спеціальних державках.

 

14

Розточувальний різець, що закріплюється в державці:

1 – різець; 2 – гвинт кріплення різця; 3 – державка

 

Форма передньої поверхні та всі кути у розточувальних різців, за винятком заднього, такі самі, як і у прохідних для зовнішнього точіння. Задній кут α≤120 при розточуванні отворів діаметром більше 50 мм та α>120 при розточуванні отворів діаметром менше 50 мм. Значення кутів різання у розточувальних різців можна змінювати установленням розточувального різця вище або нижче відносно поздовжньої осі деталі.