З м і с т

5.6 Засоби контролю канавок. Технологія обробки ступінчатих валів. Вибір раціональної схеми обробки. (0)

Точність обробки  канавок  визначають  лінійкою,  штангенциркулем або  граничними  калібрами. Штангенциркулем можна  виміряти ширину, глибину  або  діаметр  дна  канавки,  а  також  її розташування  по  довжині  деталі. Граничні калібри використовують   для контролю щирини канавки при виготовленні великої  партії деталей. Вони мають прохідну (ПР) та непрохідну (НЕ) сторони, якими  можливо  швидко  визначити  придатність  канавки.

2627

Контроль розмірів канавки 

а, б –штангенциркулем; в – граничними  калібрами

 

Серед деталей із зовнішніми циліндричними і торцевими поверхнями найбільше застосовуються деталі класу валів, типовим представником яких є східчастий вал.

Для обробки східчастого вала, що має кілька ділянок різних діаметра й довжини, верстат налагоджують на першій заготовці за допомогою пробних робочих ходів (проходів) окремо для кожного східця. Поділки лімба гвинта поперечних полозків супорта, що відповідають діаметру кожного східця, запам'ятовують або записують. За цими даними обробляють усю партію деталей без пробних робочих ходів.

   При обробці  східчастих  валів  необхідно  витримати  розміри  діаметрів  і  лінійні  розміри  довжини кожної  ділянки. Увесь припуск поділяють на відрізки. Сумарний шлях переміщення різця,   мм, при цьому дорівнює сумі довжин східців: 

28

Схема обточування східчастого вала:

а) з розподілом припуску по довжині (1, 2, 3 - ділянки);

б) розподілом припуску по глибині (І, ІІ, ІІІ - робочі ходи)

   За іншою схемою, припуск поділяють по глибині різання й зрізують за кілька робочих ходів. При цьому сумарний шлях переміщення різця становить 29

Робота за такою схемою більш  точна, оскільки  відлік  довжини  іде  від  однієї   початкової  поверхні, але вона менш продуктивна.