З м і с т

5.3 Режими різання при обробці циліндричних поверхонь для найбільш характерних матеріалів (0)

Режими  різання  обираються  найвигіднішими  для  даних  умов  роботи.  Спочатку  призначають   глибину  різання  t, потім  подачу S  після  цього  швидкість  різання V. Необхідну  частоту  обертання   визначаємо  за  формулою  (1). Глибину  різання  для  зовнішнього  точіння  визначаємо  за  формулою (2). 

01(1)                      02(2)
201
Подача s, мм/об, та глибина різання t, мм

Глибину різання  обирають  в  залежності  від  припуску на обробку, жорсткості деталі і різця, точності обробки.  Якщо умови дозволяють, весь припуск зрізують за один прохід. При чорновому точінні глибину обирають2 – 5 мм; при чистовому – 0,5 – 1мм. Подачу обирають в залежності від шорсткості поверхні. При чорновому точінні 0,5 – 1,2 мм/об, при чистовому – 0,2 – 0,4мм/об. Швидкість різання маєнайбільший   вплив на стійкість  різця,  тому  швидкість  різання обирається від  умов  різання: властивостей  оброблюваного  матеріалу  і  різального  інструменту, глибини різання і подачігеометрії різця. Орієнтовано значення швидкості  для  зовнішнього точіння  можна  обрати за табл.:

Середнє значення швидкості різання для зовнішнього точіння

Матеріал  різця

Оброблюваний  матеріал

Вид  обробки
чорнова чистова
V, м/хв

Швидкорізальна  сталь Р6М5

Твердий  сплав ВК8

Твердий  сплавТ15К6

Сталь

Чавун

Сталь

20-30

60-70

100-140

35-40

80-100

150-200

Режими різання  при точінні зовнішніх торцевих поверхонь  обирають  в  тій  послідовності,  що  і  для  зовнішнього  точіння.

Глибину  різання  t  визначають  як  різницю  довжин  заготовки  і  готової  деталі:

                t =  L- l,

де   L – довжина  заготовки,  l – довжина  готової  деталі  за  кресленням

21

Глибина  різання  при  підрізуванні  торця

Подача  при  підрізанні  торців  обирається  за  тими критеріями,  що  і  для  обточування  але  значно  меншою.  При  підрізанні   використовують  поперечну  подачу,  а  за  будовою  верстатів  поперечна  подача  в  два  рази  менша   за  поздовжню,  тому  можна   не  міняти  величину подачі (підвищується  продуктивність  за  рахунок  зменшення    часу  на обслуговування). Швидкість  різання  обирають  на 20%  меншою в  порівнянні  для  зовнішнього  точіння.