З м і с т

3.2. Розташування проекцій на кресленні (0)

Прямокутні проекції деталей.

Прямокутним називають проеціювання, в якого всі проеційовані промені паралельні між собою і падають на площину проекцій під прямим кутом (рис. 1).

Прямокутне проеціювання

Креслення деталі повинно максимально чітко передати вигляд предмета. Для цього застосовують тригранний кут (рис. 2)

Деталь, яку проектують, розташовують у просторі тригранного кута (рис. 3) і послідовно розглядають з трьох боків: спереду, зверху і зліва. Щоб побудувати креслення деталі, всі три площини проекцій суміщають в одну. Для цього горизонтальну площину повертають вниз, а профільну - праворуч (рис. 2,а)до суміщення з фронтальною площиною проекцій. Таким чином, креслення складається з трьох прямокутних проекцій деталі (рис. 2,б): фронтальної, горизонтальної та профільної. На кресленні всі три проекції розміщують у проекційному зв'язку.