З м і с т

3.6 Види центрів та їх призначення. Установка заготовок у центрах. Повідкові пристрої. Умови застосування люнетів. Цангові і мембранні патрони. (0)

Цангові патрони застосовують для затискання каліброваних прутків різного профілю, оброблюваних на револьверних верстатах і автоматах, і для затискання тонкостінних деталей на револьверних і шліфувальних верстатах. У таких патронах центрування та затискання прутка і деталей цангою відбувається під дією осьової сили

Поширеним способом обробки деталей на токарних верстатах є обробка в центрах. При цьому способі в торцевих поверхнях оброблюваної деталі попередньо свердлять центрові отвори. Установлюючи деталь на верстаті, у ці отвори вводять вершину конуса переднього 2 та заднього 4 центрів. Для передачі обертання оброблюваної деталі застосовують повідковий патрон 1, що нагвинчується на шпиндель верстата, і хомутик 3.

36

Оброблення деталі в центрах:

1 – повідковий патрон; 2 – конус переднього центру; 3 – хомутик; 4 – конус заднього центру

Вільний кінець хомутика за допомогою паза або пальця повідкового патрона приводить деталь до обертання. У першому випадку хомутик робиться відігнутим, а у другому – прямим. Повідковий патрон з пальцем, являє небезпеку для робітника; більш безпечною є повідкова планшайба із захисним кожухом.

На токарних верстатах застосовують різні типи центрів. Найпоширеніший центр показаний на рисунку. Він складається з конуса, на який встановлюється оброблювана деталь, і конічного хвостовика. Хвостовик повинен точно входити в конічний отворі шпинделя передньої бабки та пінолю задньої бабки.

37

 

Центр упорний

Вершина конуса центру має точно збігатися з віссю хвостовика. Для перевірки центр вставляють в отвір шпинделя та починають його обертати. Якщо центр справний, то вершина його конуса не буде «бити».