З м і с т

2. Загальні відомості про фрезерну обробку. Сутність обробки металу різанням. Відомості про процес різання різних металів та утворення стружки (2 розряд) (0)

Фрезерування — поширений технологічний процес обробки металів різанням: у машинобудуванні фрезерування складає близько 15 % усіх видів обробки різанням.

Для фрезерування застосовують фрези — багатолезовий різальний інструмент, кожен зуб якого — це різець. Усі різці фрези розташовані по колу циліндра й обертаються навколо його осі. При фрезеруванні фреза здійснює обертовий рух, а заготовка, яка оброблюється, — поступальний. Конструкція фрези залежить від виду поверхні, що оброблюється, та типу верстата.

Для здійснення процесу різання необхідно мати два рухи — головне (робоче) і рух подачі.

При фрезеруванні головним рухом є обертання фрези.

 

Рис.2 Головний рух

 

При фрезеруванні рухом подачі є поступальне переміщення оброблюваної заготовки в поздовжньому, поперечному або вертикальному напрямках. Швидкість головного руху завжди більше швидкості руху подачі. У процесі різання утворюється стружка.

Розрізняють наступні види стружок (рис. 2.1). Стружка надлому (рис. 2.1, а) виходить при обробці крихких матеріалів (чавуну, бронзи та ін). Частинки стружки не пов'язані між собою. Навіть при обробці сталі з великими подачами і дуже малими швидкостями різання утворюється стружка надлому. Стружка сколювання (рис. 2.1, б) утворюється при обробці сталі з середніми швидкостями різання. Сторона стружки, яка стосувалася передній поверхні інструменту (при-різцева сторона), гладка, блискуча, а зовнішня сторона — з щербинами. Зливна стружка (рис. 2.1, в) виходить при різанні пластичних матеріалів (мідь, алюміній, сталь і ін) з великими швидкостями різання. Стружка має вигляд стрічки, завивающейся в площинну або гвинтову спіраль (при точінні), або окремих стружок (при фрезеруванні) без зазубрин, властивих стружці сколювання.

 

Рис. 2.1 Види стружки