З м і с т

2.6 Швидкість та величина подачі. Розрахунок режимів різання за заданими параметрами. Загальні відомості про точність обробки та шорсткість поверхні, що оброблюється. (0)

Величина подачі (подача) s, мм/об – це шлях переміщення різальної кромки інструмента в напрямку руху подачі за один оберт заготовки.

Подача s, мм/об і глибина різання t (i=2) у процесі зовнішнього обточування

Швидкість різання v, м/хв – шлях, пройдений найвіддаленішою від осі обертання точкою поверхні різання відносно різальної кромки різця за одиницю час, її обчислюють формулою:

де πD– шлях, пройдений точкою на поверхні різання за один оберт заготовки, D – діаметр заготовки;n – частота обертання шпинделя, хв-1

Схема до терміна «швидкість різання»

 

Токарну обробку виконують у такому режимі різання, за якого найефективніше використовуються потужність верстата і стійкість інструмента, забезпечується висока якість обробки за мінімальної собівартості та залишаються безпечними умови праці. Такий режим різання називається раціональним.

Точність обробки деталей характеризується відхиленнями: дійсних розмірів деталі від номінальних; від геометричної форми та її окремих елементів; поверхонь і осей деталей від їх взаємного розташування.

Існує такий взаємозв’язок між точністю обробки та шорсткістю оброблених поверхонь: високій точності обробки завжди відповідає мала шорсткість поверхні. Висота мікронерівностей обробленої поверхні, що визначає її шорсткість, не повинна перевищувати 0,02 – 0,05 допуску на розмір.