З м і с т

Використана література (0)

Використана література

1.Закон України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668).http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

2.Кодекс цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458).http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

3.Закон України «Про колективні договори і угоди» №3357-12 від 01.07.93;

4.Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування віднещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. №1105;

5.Кодексу законів про працю України (Закон № 322-VIII від 10.12.1971 р.);

6.Наказ МОЗ від 31.03.1994 № 46 «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх», зареєстровано в МЮУкраїни 28.07.1994 за № 176/385.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94

7. Наказ МОЗ від 29.12.1993 № 256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 30.03.20151994 за №51/260.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30 листопада 2011 р. № 1232;

9. Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці і соціальної політики України «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» від 9 січня 1998 р. № 4; зареєстровано в Мін'юсті 10 лютого 1998 р. за № 93/2533; НПАОП 40.1-1.21-98;

10. Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці і соціальної політики України «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці» від 29 січня 1998 р. № 9; зареєстровано в Мін'юсті 7 квітня 1998 р. за № 226/2666; НПАОП 0.00;

11. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» від 26 січня 2005 р. № 15; зареєстро­вано в Мін'юсті 15 лютого 2005 р. за № 231/10511; НПАОП 0.00-4.12- 05;

12. Васильчук М.В., Вінокурова Л.Е., Тесленко М.Я. Основи охорони праці. – К.:Просвіта, 1997.- 208с.

13. Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці. – К.:Вікторія, 2001.- 192с.

14. Геврик Є О. Охорона праці. - К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003. - 280 с.

15. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 320 с.

16. Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. посібн. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 142с.

17. Сафонов В.В., Діденко Л.М., Мелашич В.В. Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій : Навч. посібн. – К.: Техніка, 2006. -288с.

18. Стискін Г.М., Ревнівцев М.П., Мелещик В.А. Технологія токарної обробки. – К.: ЛИБІДЬ, 1998.-С.25-27.

19. Чумак М.Г., Мохорт А.В.,Мохорт В.А. Фрезерна справа. – К.: ЛИБІДЬ, 1998.-С.417-432.