З м і с т

Питання для самоконтролю (0)

Питання для самоконтролю

  1. Дайте характеристику небезпечним та шкідливим факторам виробничого середовища.
  2. Які ви знаєте види освітлення?
  3. Назвіть правила експлуатації освітлення.
  4. Які бувають види вентиляції?
  5. Назвіть правила експлуатації вентиляції.

Тестові завдання