З м і с т

ПЕРЕДМОВА (0)

Навчально-методичний комплекс з професії «Токар, фрезерувальник» у своїй структурі містить такі розділи: авторський колектив, передмова, кваліфікаційна характеристика з професії на 2  та 3 робітничий розряди згідно з ДСПТО, навчальні предмети: спеціальна технологія токарів, спеціальна технологія фрезерувальників, охорона праці, читання креслень (відповідають робочим навчальним програмам), глосарій та використана література. Теоретичний матеріал навчально-методичного комплексу супроводжують пояснювальні малюнки, графіки, креслення, інструкційно-технологічну складову професії, тестові завдання (виконуються в on-lineрежимі) та завдання для контролю та самоконтролю, відеоматеріали, анімації.

Особливості використання даного електронного навчального ресурсу:

-       використовують його при вивченні нового матеріалу з вище названих предметів;

-       він може використовуватися на етапі закріплення  вивченого матеріалу предметів;

-       у рамках комбінованого уроку за допомогою даного електронного комплексу  здійснюється повторення і узагальнення вивченого матеріалу (насамперед, на підсумкових уроках, коли по ходу уроку потрібно «перегорнути» зміст кількох параграфів, закріпити формули, повторити закони, визначити причинно-наслідкові зв'язки);

-       окремі уроки можуть бути присвячені самостійному  (або дистанційному вивченню) нового матеріалу і складанню конспекту за структурною формулою параграфа;

-       електронний навчальний ресурс використовують як засіб контролю засвоєння учнями знань (до складу електронного комплексу входить система моніторингу). Результати тестування учнів з навчальних предметів, що входить до складу навчально-методичного комплексу, фіксуються, обробляються комп'ютером і надсилаються на особистий блог викладача. Педагогічний працівник, у свою чергу, на основі отриманої інформації має можливість управляти процесом навчання. Результати групи за змістом в цілому дозволяють побачити необхідність організації повторення тієї чи іншої теми для досягнення максимального рівня навченості.

Даний електронний навчально-методичний комплекс розрахований для учнів професійно-технічних навчальних закладів машинобудівного профілю та педагогів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

 

Електронний навчально-методичний комплекс з професії «Токар, фрезерувальник» розроблено згідно з планом роботи ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» в рамках експерименту Всеукраїнського рівня (спільно з лабораторією електронних навчальних ресурсів Інституту ПТО НАПН України).