З м і с т

Питання для самоконтролю (0)

Питання для самоконтролю

  1. Які види електрики існують?
  2. Види ураження електрострумом?
  3. Як впливає електричний струм на організм людини?
  4. Від яких факторів залежить ступінь ураження людини електрострумом?
  5. Яка напруга являється умовно безпечною?
  6. Які основні випадки ураження електрострумом?

Тестові завдання

      Завдання. Проставте черговість дій при наданні першої допомоги при ураженні людини електричним струмом.

Послідовність дій при ураженні людини електричним струмом: № з/п
Виконати необхідні заходи з рятування потерпілих у послідовності терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, здійснити штучне дихання, провести зовнішній масаж серця)
Визначити характер та важкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого і послідовність заходів щодо його рятування
Усунути вплив на організм ушкоджуючих факторів, які загрожують здоров’ю та життю потерпілих. Оцінити стан потерпілого
Викликати швидку медичну допомогу або вжити заходів щодо транспортування потерпілого до найближчого лікувального закладу
Підтримати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника