З м і с т

Питання для самоконтролю (0)

Питання для самоконтролю

  1. Які причини виникнення пожежі?
  2. Як класифікуються речовини за здатністю горіти в повітрі?
  3. Охарактеризуйте вогнегасильні речовини.
  4. Назвіть види протипожежних інструктажів.
  5. Які бувають класи пожеж?
  6. Охарактеризуйте первинні засоби пожежогасіння.
  7. Які ви знаєте види вогнегасників?
  8. Якими вогнегасниками можна гасити електроустановки під напругою?

Тестові завдання