З м і с т

2.6. Знаки безпеки (0)

Знаки безпеки призначені для привертання уваги праців­ників до безпосередньої або можливої небезпеки, припису чи дозволу на виконання відповідних дій з метою забезпечен­ня безпеки, а також для отримання необхідної інформації.

Якщо знак безпеки встановлено на воротах чи вхідних дверях приміщення, при в'їзді на об'єкт або дільницю, це оз­начає, що дія знаку поширюється на все приміщення, на весь об'єкт або дільницю.

Знаки безпеки можуть бути: заборонні; попереджувальні, приписувальні(зобов'язувальні) та вказівні.

Заборонні знаки: червоне кільце, білий фон, чорний малюнок. У пояснювальному написі знака завжди є слово "Заборонено", наприклад "Заборонено використання відкритого вогню", "Заборонено палити".

Попереджувальні знаки: чорний трикутник, жовтий фон, чорний малюнок. 

Пояснювальні написи розпочинають словом "Стій», «Обережно». Попереджувальні знаки призначені для попередження про можливу небезпеку.

Приписувальні (зобов'язувальні)  знаки призначені для дозволу відповідних дій працюючих тільки після виконання конкретних вимог безпеки (обов'язкове використання працюючими засобів індивідуального захисту тощо), вимог пожежного захисту.

Вказівні знаки призначені для зазначення місцезнаходження різних об'єктів і пристроїв, пунктів питної води, пожежних кранів, сховищ, майстерень тощо. На вказівних знаках можуть бути такі пояснюючі слова "Безпечний прохід ліворуч", "Запасний вихід".