З м і с т

9.3 Способи обробки зовнішніх конічних поверхонь (0)

Способи обробки зовнішніх конічних поверхонь:

- широким різцем;

- поворотом верхньої частини супорта;

- поперечним зміщенням корпусу задньої бабки.

Обточування конічних поверхонь – відносно складний вид обробки. При обробці конічних поверхонь необхідно забезпечити одночасне відтворення двох показників: розміру 
діаметра і кута конуса.

Конічні поверхні завдовжки до 20...25 мм обробляють широким різцем (рис. а, б). Щоб дістати потрібний кут похилу, застосовують установочний шаблон: шаблон прикладають до заготовки, а до його похилої робочої поверхні підводять різець, потім шаблон прибирають і різець підводять до заготовки (рис., в).

Ris 7.6

Обробка коротких конічних поверхонь широким різцем:

а - зовнішньої поверхні; б - внутрішньої поверхні; в - установлення різця за шаблоном

Найбільш поширений спосіб обробки як зовнішніх, так і внутрішніх конічних поверхонь — подачею верхніх полозків при повернутій верхній частині супорта. Перевагою способу є широкий діапазон кутів похилу конуса. Проте цей спосіб передбачає ручну подачу верхніх полозків, що не забезпечує високої продуктивності та якості обробки. Крім того, недоліком є неможливість обробки довгих конічних поверхонь, оскільки довжина обробки обмежена ходом верхніх полозків супорта (наприклад у верстата 16К20 вона становить 180 мм).

Ris 7.7

Обробка конічних поверхонь при повернутих верхніх полозках супорта:

а - обточування зовнішньої поверхні; б - розточування внутрішньої поверхні

Поворот верхньої частини супорта виконують при відкручених гайках гвинтів кріплення поворотної плити. Значення кута повороту контролюють за поділками на поворотній плиті.

Більш точно налагоджувати верстат на заданий кут похилу конуса можна за допомогою універсального кутоміра Семенова, котрий закріплюють у пінолі задньої бабки (рис. ). Для цього в різцетримачі затискують індикатор, штифт якого торкається мірної планки кутоміра, а стрілка при подачі повернутих верхніх полозків має перебувати в одному (наприклад, у нульовому) положенні. Після налагодження на заданий кут поворотна плита супорта надійно фіксується болтами.

Різець слід установлювати строго по лінії центра, інакше твірна обробленого конуса буде криволінійною. Задля підвищення продуктивності обробки конічних поверхонь способом повороту верхньої частини супорта деякі сучасні токарні верстати оснащуються пристроєм автоматичної подачі верхніх полозків.

Ris 7.8

Схема застосування універсального кутоміра семенова для точного контролю кута повороту верхніх полозків супорта:

а - встановлення кутоміра; б - обточування конічної поверхні

Для обробки довгих положистих (α ≤ 10°) зовнішніх конічних поверхонь заготовку деталі встановлюють у центрах, а корпус задньої бабки зміщують спеціальним гвинтом у поперечному напрямі так, щоб вісь заготовки утворила кут а з віссю центрів верстата. При поздовжній подачі каретки різець обточуватиме на заготовці конічну поверхню з кутом похилу α. Зміщення «на токаря» дає конус з більшим діаметром з боку задньої бабки. Необхідне зміщення H, мм, і визначається із заштрихованого трикутника:

Обробка зовнішньої конічної поверхні способом зміщення корпусу задньої бабки