З м і с т

8.2. Технічний малюнок (0)

Технічний малюнок - це зображення, виконане від руки, по правилах аксонометрії з дотриманням пропорцій на око. При цьому дотримуються тих же правил, що і при побудові аксонометричних проекцій: під тими ж кутами розташовують осі, розміри відкладають уздовж осей або паралельно осям. Часто на технічних малюнках для більшого відображення об'ємності предмету наносять штрихування.

Прийнято вважати, що промені світла падають на предмет зверху зліва.

Технічні малюнки з виявленням об'єму

шатіровкой (а), шраффіровкой (б) точковим відтіненням (в)

Освітлені поверхні не заштриховуються, а затінені покриваються штрихуванням (крапками). При штрихуванні затінених місць штрихи (крапки) наносяться з найменшою відстанню між ними, що дозволяє отримати більш щільне штрихування (точкове відтінення) і тим самим показати тіні на предметах. Нижче показані приклади виявлення форми геометричних тіл і деталей прийомами штриховки

САМОКОНТРОЛЬ:

1.Що таке технічний малюнок?

2.Чи треба дотримувати пропорційність при виконанні технічного малюнку?

3.Як показують об’єм фігури на технічному малюнку?

4.З якого боку падає світло на технічному малюнку?

5.Якими трьома засобами можна зробити відтінення об’єму?