З м і с т

5.5. Види виробів: деталь, складальні одиниці, комплекси та комплекти (0)

Виробомназивається продукт кінцевої стадії машинобудівного виробництва. Ним може бути будь-який предмет або набір предметів виробництва, які виготовлені на підприємстві, наприклад, зібрана машина або складова частина машини, приладу чи обладнання, які на даному підприємстві є кінцевим продуктом праці. Так, для тракторного заводу виробом є трактор, для карбюраторного — карбюратор, для автоматичного заводу поршнів – поршень.

Залежно від призначення розрізняють вироби основного і допоміжного виробництва. До виробів основного виробництва належать такі, які призначені для реалізації. Вироби, які виготовляються для власних потреб підприємства (спеціальний інструмент, засоби модернізації обладнання, оснащення) відносять до виробів допоміжного виробництва.

Усі вироби в машинобудуванні класифікують за ознаками на такі види:

Детальвиріб, виготовлений на даному підприємстві без складальних операцій, наприклад валик з одного шматка металу, литий корпус, маховичок з пластмаси (без арматури), відрізок дроту заданої довжини автомобільна шина (без корду), розкрій картонної пачки з одного шматка картону. До деталей належать також усі вищезазначені вироби, піддані покриттю, незалежно від його виду, товщини і призначення. Наприклад хромований гвинт; трубка, спаяна або зварена з одного шматка листового матеріалу тощо.

Складальна одиниця- виріб, складові частини якого з’єднують між собою на підприємстві за допомогою складальних операцій (згвинчування, запресування, клепання, зварювання, паяння, склеювання, розвальцювання, зшивання тощо). Наприклад, автомобіль, верстат, телефонний апарат, друкована плата, мікромодуль, редуктор, зварний корпус та ін. До складальних одиниць також належать: вироби, для яких підприємством-виготовлювачем передбачено розбирання на складові частини для зручності упаковування та транспортування; сукупність складальних одиниць і деталей, які мають спільне функціональне призначення і сумісно встановлюються на підприємстві в іншій складальній одиниці, наприклад електрообладнання верстата, автомобіля чи літака; комплект складових частин замка; сукупність складальних одиниць і деталей, які мають спільне функціональне призначення, сумісно укладених на підприємстві-виготовлювачі в тару (футляр, коробку тощо) і які передбачено використовувати разом з укладеними в ній виробами, наприклад готовальня, комплект кінцевих мір довжини

Комплекс –два або більше специфікованих виробів, які не з’єднані на підприємстві-виготовлювачі складальними операціями і призначені для виконання взаємозв’язаних експлуатаційних функцій. Кожний виріб, що входить до комплексу, виконує одну або декілька основних функцій, установлених для комплексу в цілому, наприклад цех-автомат, завод-автомат, автоматична телефонна станція, бурильна установка, виріб, що складається з метеорологічної ракети, пускової установки і засобів управління. До комплексу, крім виробів, що виконують основні функції,

можуть входити деталі, складальні одиниці і комплекти, які виконують допоміжні функції, наприклад деталі і складальні одиниці, при­значені для монтажу комплексу на місці його експлуа­тації; комплект запасних частин, укладальних засобів тари та ін.

Комплект —два вироби та більше, не з’єднані на підприємстві-виготовлювачі складальними операціями, які мають спільне експлуатаційне призначення допоміжного характеру, наприклад комплекти запасних частин, інструменту та приладдя, вимірювальної апаратури, пакувальної таритощо. До комплектів належать також складальні одиниці та деталі, які поставляються разом з набором інших складальних одиниць і деталей, що виконують допоміжні функції при експлуатації цієї складальної одиниці або деталі, наприклад осцилограф у комплекті з укладальним ящиком, запасними частинами, монтажним інструментом, змінними частинами.

У виробничих процесах використовують також додаткові поняття, які стосуються об’єкта виробництва.

Напівфабрикат– виріб підприємства-постачальника, який підлягає додатковій обробці або складанню та використовується для кооперації. Після незначної доробки напівфабрикат перетворюється на готовий виріб.

Заготовка– предмет виробництва, з якого зміною форм, розмірів, шорсткості поверхні та якості матеріалу отримують деталь або нерозбірну складальну одиницю.

Початкова заготовка — заготовка перед першою технологічною операцією.Матеріал, з якого її виготовляють, називають основним. Матеріал, який використовують при здійсненні технологічного процесу додатково до основного, називають допоміжним. Допоміжними можуть бути матеріали, що використовують, наприклад, при нанесенні покриттів, просочуванні, зварюванні, паянні, гартуванні

Комплектуючий виріб– це виріб підприємства-постачальника, який використовується як складова частина виробу, який випускається підприємством-виготовлювачем. Комплектуючим виробом можуть бути і окремі деталі, і складальні одиниці.