З м і с т

8.2 Поняття про види заготовок деталей (0)

Спосіб виробництва та матеріал, який використовують для виготовлення заготовок, визначають їхній вид. Заготовки класифікують на ливарні, виготовлені обробкою тиском (прокат, штамповка та ін.), і комбіновані. Залежно від виду виробництва, форми та розмірів матеріалу використовують різні способи виготовлення заготовок і відповідно їх називають виливками, поковками, штамповками, прокатом (табл.1). Застосовують також заготовки, одержані способами порошкової металургії.

Ris1

Таблиця 1