З м і с т

4.2. Графічне зображення матеріалів у перерізах (0)

Дсту 2.306-68. Графічні позначення матеріалів і правила їх нанесення на креслениках

Штриховку застосовують у розрізах та перерізах для умовного графічного позначення матеріалів. У таблиці подано штриховки на креслениках для найбільш поширених матеріалів. Загальним графічним позначенням матеріалів у перерізах (незалежно від виду матеріалу) є тонкі прямі лінії, нахилені під кутом 45° до лінії контуру зображення до його осі симетрії або до лінії рамки кресленика. Товщина ліній штриховки має бути у 2…3 рази тонше ніж товщина суцільної основної лінії Відстань між лініями штриховки вибирають у межах від 1 до 10 мм у залежності від площі штриховки та необхідності різноманіти штриховку суміжних перерізів.

Штриховку виконують за допомогою лінійки та трикутника із кутом 45°. Лінійку розміщають паралельно до рамки кресленика, до неї катетом притуляють трикутник. Уздовж гіпотенузи проводять лінії штриховки та рівномірно переміщують трикутник по лінійці на відстань, що дорівнює проміжкам між лініями штриховки (рис. 2.7).