З м і с т

6.5 Технологія зенкерування отворів, точність обробки. Зенкери, їх види та конструкції. Геометрія різальної частини зенкера. (0)

Зенкеруванням обробляють отвори, попередньо штамповані, литі або просвердлені. Припуск під зенкерування (після свердління) дорівнює 0,5-3 мм на сторону.

4

Елементи різання при зенкеруванні (а) і розгортанні (б):

a, b – товщина й ширина зрізу; Sz – подача; t – глибина різання

Розточувальний зенкер – це проміжний інструмент, який використовують після свердління перед розгортанням. Зенкер може працювати як по попередньо просвердленому отвору, так і по отвору в заготовці. Елементи різання при зенкеруванні показано на рисунку.

5

Елементи різання при зенкеруванні:

V – швидкість різання; S – подача; t– глибина різання

Зенкери бувають суцільні з хвостовиком і насадні, а за інструментальним матеріалом розрізняють швидкорізальні та твердосплавні.

6

Зенкери:

а – креслення зенкера: 1 – різальна частина; 2 – місце зварювання; 3 – хвостовик; 4 – шийка; 5 – калібрувальна частина; 6 – робоча частина; б – чотириперовий суцільний швидкорізальний; в – напайний твердосплавний; г – суцільний твердосплавний насадний; д – насадний зі вставними ножами: 1 – корпус; 2 – ніж.

Насадні зенкери поділяються на суцільні і збірні. Кількість зубців у збірних зенкерах Z = 3 – 6, залежно від діаметра зенкера.

Геометричні параметри зенкера розглянемо на прикладі його збірного варіанта. Ножі зі швидкорізальної сталі вставляються в пази корпуса і стабілізуються рифлями. Кут нахилу ножа 10-120. На кожному зубці заточується різальне лезо під кутом 600. Зубці можуть мати плоску заточку або бути затилованими.

7

Зенкер насадний твердосплавний

 

Цепівка використовується для обробки площини бобишки – місця під шайбу, яка підкладається під голову гвинта. Ця площина має бути перпендикулярною до осі отвору під гвинт. Тому цеківка насаджується на оправку, хвостовик якої виконує роль напрямної цапфи. Цеківки бувають праві й ліві.

Конічні зенківки служать для зняття фасок в отворах; вони мають кути конуса 450, 600, 750, 900, 1200. На рисунку показано загальний вигляд зенківки, а на рис. 4,б креслення зенківки з кутом 900.

8

Фасочна зенківка:

а – загальний вигляд; б – зенківка з кутом конуса 2φ = 900.