З м і с т

5.5 Режими різання при виточуванні канавок та відрізанні (0)

Режими  різання  вибирають  аналогічно  зовнішньому  точінні,  по  тим  же  таблицям  довідника,  але  трохи  зменшують.

  t, мм - uлибина  різання  дорівнює  ширині  канавочного  різця.

 S, мм/об– подача,  яка потрібна для виконання  проточування канавок, є меншою,  ніж при  зовнішньому обточуванні .Подача  різця  виконується  ручна  в  межах  – 0,1…0,2 мм/об.                                                                                                                          

 V, м/хв – швидкість різання під час відрізування на 15-20 % менша, ніж при зовнішньому точінні. 

При  виточуванні  канавок  можливі  слідуючи  види  браку.

1. Неточність  розмірів  канавки,  не  витримане  її  розташування  по  довжині  деталі.

 Причина: неправильна  ширина  різця, невірно  установлений  різець на  розмір, неточність  відліку  по  лімбу.

2. Канавка має  не прямокутну  форму.

Причина: неперпендикулярне  розташування  різця до  оброблюваної  поверхні.

3. Підвищена  шорсткість.

Причина: невірно  заточений  або  затуплений  різець, велика  подача,  нежорстке  кріплення  заготовки  і різця.