З м і с т

5.1 Типові деталі циліндричної поверхні. Технгічні вимоги до зовнішніх циліндричнх та плоских торцевих поверхонь. Засоби контролю діаметрів та довжин. (0)

Типові  деталі   з  циліндричною формою - деталі  поверхня яких обмежена циліндром

Циліндр  - геометричне тіло, утворене обертанням  твірної  яка  паралельна  осі обертання, поверхня яких обмежена циліндричною поверхнею і двома паралельними площинами (основами), що перетинають її.

14

Вали, шківи, втулки, зубчасті колеса та багато інших деталей, належать до тіл обертання є  типовими  деталями циліндричної форми, виготовляють обробкою на токарних верстатах, тобто токарною обробкою (точінням).

15

Деталі машин, наприклад вали, зубчасті колеса, осі, пальці, штоки, поршні, мають зовнішні циліндричні поверхні, які повинні відповідати таким вимогам:

 - прямолінійність твірної;

циліндричність - кола будь-якого перерізу, перпендикулярного до осі, мають бути одного діаметра (не повинно бути конусо-, бочко- та сідлоподібності);

округленість - будь-який переріз повинен мати форму правильного кола (без овальності або ограненості);

співвісність - всі осі східців східчастих валів повинні бути розташовані на одній прямій.

16

Похибки форми циліндричних поверхонь:

 а - конусоподібність; б - бочкоподібність; в - сідлоподібність;

г - овальність; д – ограненість

Для контролю точності діаметрів зовнішніх циліндричних поверхонь застосовують різні вимірювальні інструменти. Контроль з точністю до 0,1 мм здійснюють штангенциркулем ШЦ-І, а з точністю 0,5 мм — штангенциркулем ШЦ-ІІ. Для вимірювань з точністю до 0,01 мм використовують мікрометри з границями вимірювання 0...25; 25...50; 50...75; 75...100; 100...150; 150...200; 200...300 мм. Точне вимірювання зовнішніх поверхонь (до 0,01 мм) виконують також індикаторною скобою котру заздалегідь настроюють на номінальний розмір за вимірювальними плитками. Під час вимірювання стрілка на шкалі індикатора показує відхилення від номінального розміру.

 При виготовленні великих партій деталей діаметри зовнішніх циліндричних поверхонь контролюють граничними калібрами-скобами. Розмір вважається вірним, якщо прохідний бік скоби ПР вільно находить на вимірювану поверхню, а непрохідний НЕ — не находить. Калібри-скоби бувають однобічні й двобічні.

17

Контроль діаметра заготовки (деталі):

 а - штангенциркулем; б - мікрометром;

в - індикаторною скобою; г - калібром-скобою