З м і с т

4.2 Заточування та доведення різців. Контроль геометрії різців (0)

   На передній поверхні різця стружка «вироблює» заглиблення (лунку) завглибшки h. При подальшому спрацюванні лунка збільшується й може дійти до різальної кромки, спричинюючи її руйнування. Проте практично цього не відбувається, оскільки інструмент завчасно переточують по задній поверхні. Лунка ж, збільшуючи передній кут різця, полегшує процес різання й навіть корисна.

   Тертя по поверхні різання заготовки призводить до спрацювання задньої поверхні різця: тут утворюється площадка заввишки h3. Чим більша висота площадки, тим більше тертя, відповідно більше нагрівання і швидше відбувається дальше спрацьовування; розміри площадки збільшуються, і це знову прискорює нагрівання та стирання інструмента. Значне спрацювання задньої поверхні небезпечне для різця, оскільки може призвести до руйнування кромки. Частіше буває спрацьовування як по передній, так і по задній поверхні.

7

Види спрацювання різця:

а  - по задній поверхні - площадка; б - по передній поверхні - лунка; в - по передній і задній поверхням

   Час роботи інструмента до спрацювання на значення hдоп називається періодом стійкості (стійкістю) T, хв. Інакше кажучи, стійкістю  називається машинний час роботи різця до переточування. Стійкість різального інструмента залежить від багатьох факторів: матеріалу інструмента, оброблюваного матеріалу, геометрії інструмента, режиму різання, якості змащувально-охолоджувальної рідини тощо. Найбільший вплив на стійкість справляє швидкість різання: чим вона вища, тим більше енергії витрачається на процес різання, більше виділяється тепла, інтенсивніше відбувається спрацювання (теплове й абразивне) поверхонь, що зазнають тертя, і тим менший період стійкості.

   Для заточування різець укладають підошвою на підручник, потім за допомогою сегмента 8 та поворотного столика 9 регулюють положення різця відносно шліфувального круга і встановлюють потрібний задній кут. Вершина різця має розташовуватися на рівні центра круга або дещо вище нього (але не більше, ніж на 10 мм). Під час заточування різець злегка притискують заточуваною поверхнею до круга, що обертається, й безперервно пересувають уздовж робочої поверхні круга.

   Загострення різців виконують на точильно-шліфувальному верстаті («точилі»). Його основний вузол – шпиндельна головка 4 – становить вмонтований електродвигун.На обох кінцях вала шпинделя встановлені шліфувальні круги 3: один – з електрокорунду для заточування різців, частину яких виготовлено з швидкорізальної сталі; а другий – із зеленого карбіду силіцію – для заточування твердосплавних різців.

8

Точильно-шліфувальний верстат (точило):

а - загальний вигляд; б - схема встановлення підручника;
1 - станина; 2 - резервуар для води; 3 - шліфувальний круг;
4 - шпиндельна головка; 5 - щиток;6 - захисний щиток;
7 - регульований підручник; 8 - поворотний сегмент;
9 - поворотний столик; 10 - пульт керування

9

Порядок заточування та доведення твердосплавних різців:

а - заточування по державці; б - по пластинці;

в - радусна канавка (B = 3 мм, R = 5 мм); г - доведення по задній поверхні; 

д - по передній поверхні (f = 1...2 мм; γ = 3°); е - по вершині (r = 1...2 мм)

   При заточуванні й доведенні різців слід дотримуватися такої послідовності: спочатку заточують головну й допоміжні задні поверхні по державці, потім їх же – по пластинці з твердого сплаву. Після цього заточують стружколамну канавку й нарешті доводять стрічечки по головній задній поверхні, по передній поверхні й по вершині.

   Після заточування різці піддають доведенню на алмазних доводочних кругах. Алмазоносний шар таких кругів містить алмазний порошок звичайної міцності, зв’язку бакелітову (Б). Швидкість обертання алмазного круга при доведенні становить 20...25 м/с. Алмазне доведення дає змогу досягти шорсткості поверхні леза 10–11-го класів, що забезпечує високу гостроту різальної кромки й підвищує довговічність різця в 1,5...2 рази. Твердосплавні різці, які треба доводити, повинні мати такі кути леза, щоб алмазний круг «працював» тільки по пластинці й не торкався державки різця (інакше він буде швидко «засалюватися»).

10

Пристрій для алмазного доведення різців

    Після заточування геометрію різця контролюють за допомогою шаблонів або кутоміра універсального або ж спеціального.