З м і с т

3.1 Короткий історичний огляд розвитку токарних верстатів. Класифікація і маркування токарних верстатів. (0)

Металорізальні верстати забезпечують виготовлення деталей різноманітної форми, з високою точністю розмірів і заданою шорсткістю поверхні.

 

Деталі різноманістної форми:

а – вал – шестерня; б – ротор турбіни

Металорізальні верстати класифікують за такими ознаками.

За ступенем спеціалізації:

1) універсальні, застосовувані для обробки деталей широкої номенклатури;

2) спеціалізовані, призначені для обробки однотипних деталей, подібних за конфігурацією, але різних за розмірами;

3) спеціальні, застосовувані для обробки деталей одного типорозміру.

Універсальні верстати:

а – токарно – гвинторізний; б - фрезерний

Спеціалізований верстат

Спеціальний верстат

Спеціалізовані та спеціальні верстати використовують у великосерійному та масовому, а універсальні – в одиничному та дрібносерійному виробництві.

За точністю:

1) нормальної точності – клас Н;

2) підвищеної точності – клас П;

3) високої точності – клас В;

4) особливо високої точності – клас А;

5) прецизійні – клас С.

За ступенем автоматизації:

1) неавтоматизовані;

2) напівавтомати;

3) автомати.

Неавтоматизований верстат

Різьбонарізний верстат – напівавтомат

Токарно – копіювальний верстат – автомат

За масою:

1) легкі до 1 т;

2) середні – до 10 т;

3) важкі – понад 10 т.

Легкий свердлувальний верстат (масою 15 кг)

Середній токарно – гвинторізний верстат (масою 2835 кг)

Важкий токарно-гвинторізний верстат (масою більше 10 000 кг)

 

Важкі верстати у свою чергу поділяють на великі (від 10 до 30 т), важкі (від 30 до 100 т) і особливо важкі (понад 100 т).

Залежно від виконуваних робіт і застосовуваних різальних інструментів усі верстати, що випускаються, поділяються на групи:

1) токарні;

2) свердлувальні й розточувальні;

3) шліфувальні, полірувальні, довідні;

4) комбіновані;

5) зубо– й різьбообробні;

6) фрезерні;

7) стругальні, довбальні й протяжні;

8) розрізні;

9) різні.

Токарний верстат

Свердлувальний верстат

 

 Внутрішньошліфувальний верстат

 

Зубофрезерний верстат

Фрезерний верстат

 Стругальний верстат

 Розрізний верстат

 

Групи поділяють на типи, а типи розділяють за розмірами верстатів або розмірами оброблюваних заготовок.

На металорізальних верстатах можна виконувати різні види робіт:

- точіння;

- свердління;

- розточування;

- шліфування;

- нарізування зубів;

- фрезерування;

- стругання, довбання;

- протягання тощо.

Оброблення деталі точінням

Оброблення отвору свердлінням

Шліфування площинної поверхні

Нарізування зубчастого колеса

Оброблення деталі фрезеруванням

Оброблення деталі струганням