З м і с т

2.3 Елементарні відомості про процес різання різних металів та утворення стружки. Види стружки (0)

      Процес різання (стружкоутворення) – складний фізичний процес, що супроводжується великим тепловиділенням, деформацією металу, зношуванням різального інструмента та наростоутворенням на різці. Знання закономірності процесу різання і супроводжуючих його явищ дозволяє раціонально керувати цим процесо і обробляти деталі якісніше, продуктивніше й економніше.

     Під час різання різних матеріалів можуть утворюватися такі основні види стружок: зливні (безперервні), сколювання (елементні) та надламу.

,

Рис. – Типи стружок:

а – зливна; б – сколювання; в – надламу

       Зливна стружка утворюється під час різання в’язких і м’яких металів з високою швидкістю. Чим більша швидкість різання та в’язкість оброблюваного металу, а також менший кут різання і товщина зрізу і вище якість змащувально-охолодної рідини, тим стружка ближча до зливної.

     Стружка надламу утворюється під час різання крихких металів, наприклад, бронзи, чавуну. Така стружка складається з окремих, майже не пов’язаних між собою елементів. Оброблена поверхня при утворенні такої стружки виходить шорсткою, з великими западинами та виступами. У певних умовах, стружка надламу може вийти у вигляді кілець. Подібність її до зливної стружки тільки зовнішня, оскільки досить стиснути таку стружку в руці і вона легко розламається на окремі елементи.

  Стружка сколювання посідає проміжне положення між зливною і стружкою надламу й утворюється при обробці деяких сортів латуні і твердих сталей з великими подачами і відносно малими швидкостями різання. Із зміною умов різання стружка сколювання може перейти в зливну, і навпаки.