З м і с т

1.1 Мета і задачі предмета. Безпека праці (0)

Процес оволодіння цим комплексом професій потребує глибоких комплексних знань, поступового вивчення загальнотехнічних дисциплін з переходом до професійної підготовки, потім виробничої діяльності. Предметом виробничої діяльності верстатника широкого профілю є технологія і цілісна система: верстат – пристрій – інструмент – заготовка. Засобом його діяльності є різальні, контрольно-вимірювальні та допоміжні інструменти, технологічне устаткування у вигляді токарних, фрезерних, свердлильних і деяких інших верстатів, пристроїв та технологічних засобів. Суть виробничих завдань, які вирішує робітник – верстатник, зводиться до того, що на основі креслення деталі, заготовки, наявного технологічного процесу, оснастки і верстата виготовити деталь потрібної точності і жорсткості. При цьому він повинен уміти користуватися контрольно-вимірювальними інструментами, виконувати настройку верстата на заданий розмір, налагоджувати інструмент і проводити його заміну.

Професія токаря по металу– одна з провідних на підприємствах машинобудівної і металообробної промисловості. Праця токаря використовується практично в усіх галузях промисловості, сільського господарства, на транспорті, у сфері обслуговування. Звідси її велике народногосподарське значення як наскрізної висококваліфікованої робітничої професії. Серед усіх металообробних верстатів токарний парк складає 40%, бо саме такі деталі, як валики, втулки, гвинти і т. ін. є основними складовими будь-якої машини.

Токар починає роботу з отримання завдання, читання креслення, розрахунків. Він підбирає інструмент, встановлює заготівлю на верстаті, налаштовує верстат на обраний режим різання і проводить обробку. Готову деталь перевіряє за розмірами і чистоті поверхні. Верстат має ручний і автоматичний режим. В першому випадку від токаря вимагаються точні рухи рук при управлінні ріжучим інструментом. Кваліфікований токар знає засади технології, металоведення, опору матеріалів, систему допусків і посадок, розуміє принцип роботи верстату і вміє його налагодити, знає причини браку. Токарю важливо розвинути в собі технічне мислення, просторову уяву, точність рухів, тривку увагу, охайність, творче відношення до справи.

Результат пошуку зображеньТокар працює в приміщенні на постійному робітничому місці, при гарному освітленні, оскільки він повинен розрізняти подряпини розміром до 0,8 мм. При точенні очі токаря захищають від стружки окулярами або екраном верстату. Робота - змінна, заробітна платня залежить від вироблення і кваліфікації. Робітниче положення - стоячи. Фізичне навантаження - середнє.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Одягти спецодяг, застібнутися, заправити одяг так, щоб не було звисаючих кінців, одягти головний убір.

2. Підготувати верстат для роботи.

3. Перевірити наявність, справність інструменту і розкласти його в порядку, зручному для роботи.

4. Відрегулювати освітлення так, щоб робоча зона була достатньо освітлена, а світло не засліплювало очі.

5. Перевірити верстат на холостому ході:

5.1. Справність органів керування (механізмів головного руху, подачі, пуску, зупинки та інше).

5.2. Справність системи змащення і охолодження.

5.3. Справність фіксації важелів включення і переключення (впевнитись, що можливість самовільного переключення з холостого ходу на робочий виключена).

5.4. Відсутність слабини в рухомих частинах верстата, особливо в шпинделі, подовжніх і поперечних полозках супорта.

6. Перевірити справність та наявність усіх огороджень і пристроїв, надійність закріплення різального інструменту.

7. При виявленні несправностей інструменту, обладнання верстата, не приступаючи до роботи, необхідно повідомити про це керівника робіт.

8. Перевірка справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв, захисного заземлення, огородження проводиться візуально.

Вимоги безпеки під час виконання роботи

1. Вимоги безпеки при обробці різанням повинні бути викладені в технологічних документах і виконуватися протягом всього технологічного процесу.

2. Використовувати інструмент та пристосування тільки за призначенням.

3. Під час установки (нагвинчування) патрона чи планшайби на шпиндель необхідно підкладати під них на верстат дерев'яні прокладки з виїмкою по формі патрона (планшайби); нагвинчувати тільки вручну.

4. Згвинчування патрона (планшайби) ударами кулачків об підставку допускається тільки при ручному обертанні патрона.

5. У разі обробки деталей довжиною, яка дорівнює 12 діаметрам і більше, а також під час швидкісного і силового різання деталей довжиною, яка дорівнює 8 діаметрам і більше, необхідно застосувати додаткові опори (люнети).

6. Надійно та жорстко закріпляти деталі в патроні верстата. Після закріплення деталі вийняти з патрона торцевий ключ. Не допускати, щоб кулачки виступали за бокову поверхню патрона. Якщо кулачки виступають, необхідно замінити патрон або встановити спеціальні захисні пристосування.

7. У разі наявності на верстаті гідравлічних, пневматичних або електромагнітних пристроїв для закріплення деталей необхідно захищати від механічних пошкоджень трубки подач повітря, рідини, електроенергії.

8. Під час обробки заготовок в центрах необхідно застосовувати безпечні хомути або повідкові патрони.

9. Під час закріплення заготовок в центрах:

- протерти та змастити центрові отвори;

- застосовувати токарні центри, які відповідають розмірам отворів;

- не допускати упору центра в дно центрового отвору заготовки;

- не затягувати туго задній центр;

- надійно закріпляти задню бабку;

- надійно закріпляти заготовку в хомутах, щоб вона не прокручувалась в процесі обробки.

10. Під час обробки пруткового матеріалу виступаючий з шпинделя кінець прута необхідно захищати по всій довжині. Довжина прута повинна відповідати паспортним даним верстата.

11. Під час швидкісній обробки забороняється працювати з нерухомим центром.

12. Під час перевірки правильності установки заготовки в патроні необхідно користуватись шматком крейди.

13. Під час обробки металів, котрі дають стружку, не допускати намотування її на заготовку, що обробляється, інструмент, патрон; в цих випадках користуються спеціальними різцями. Скидати стружку необхідно від себе і в бік від патрона.

14. Поверхню заготовки, що обробляється, необхідно розміщувати ближче до патрону.

15. Для захисту очей від стружки та бризок охолоджувальної рідини необхідно користуватися захисним екраном або окулярами.

16. Виліт різця при закріпленні його в різцеутримувачі не повинен перебільшувати 1,5 висоти його утримувача. Кріпити різець необхідно не менше, ніж двома болтами різцеутримувача.

17. Під час центрування деталей на верстаті та їх вимірюванні, а також при виконанні операцій по шліфуванню наждаком, зачищенню або відпилюванню - різець необхідно відводити від патрона на безпечну відстань.

18. У разі вібрації верстата його необхідно зупинити та ліквідувати причини вібрації (змінити режим обробки, перевірити правильність закріплення деталі та ін.).

19. Підводити різець до деталі, що обробляється, необхідно обережно і тільки під час роботи верстата, а відводити до зупинки верстата.

20. У разі підрізки торців обробку необхідно починати від центру, при цьому різець повинен бути встановлений по осях центрів.

21. Різці з напаяними пластинами з твердих сплавів необхідно ретельно контролювати; забороняється користуватися різцями, пластини котрих мають тріщини або ознаки відриву від тіла різця.

22. Не можна допускати нагромадження стружки біля верстата під час роботи.

23. Токар повинен зупинити верстат та вимкнути електродвигун:

- у разі виявлення несправностей пристроїв та електродвигуна;

- під час огляду, чистки, змащування верстата;

- під час встановлення та зняття тяжких заготовок;

- під час вимірювання деталей, що оброблюються, якщо нема спеціальних пристроїв для вимірів на ходу.

24. Під час кожного включення верстата необхідно впевнитись, що пуск верстата нікому не загрожує.

25. Забороняється:

- чистити та змащувати частини верстата під час його роботи;

- встановлювати заготовки під час роботи верстата;

- ремонтувати верстат та його механізми, а також підкручувати болти та гайки під час його роботи;

- гальмувати обертаючі частини верстата рукою;

- під час роботи верстата подавати рукою в шпиндель прут, що обробляється;

- користуватися напилком та іншими інструментами без дерев’яних ручок;

- видаляти стружку з верстата рукою;

- допускати прибиральницю проводити прибирання під час роботи верстата;

- допускати до верстата осіб, котрі не мають до нього відношення.

26. Готові заготовки і деталі необхідно складувати на спеціальних стелажах, не захаращувати робоче місце і підходи до нього.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

1. Зупинити верстат, вимкнути електродвигун.

2. Упорядкувати робоче місце:

2.1. Прибрати стружку з верстата.

2.2. Різці, вимірювальні пристосування та інструменти скласти у спеціально відведене місце.

2.3. Прибрати з верстата готові деталі, заготовки.

3. Змастити верстат після його виключення.

4. 3няти спецодяг, вимити обличчя, руки з милом, при можливості прийняти душ.

5. Не дозволяється мити руки гасом, бензином, витирати їх брудним ганчір'ям.

6. Повідомити керівника робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. При роботі на токарному верстаті можуть бути: виривання деталі з патрона (планшайби), центрів, поломки різців, виривання різців з різцеутримувачів та інше.

2. У разі виникнення аварії або ситуації, що можуть привести до аварії, нещасного випадку, необхідно негайно зупинити верстат, відключивши його від електромережі, повідомити про те, що сталося, керівника робіт; не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

4. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежогасіння.

5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.