З м і с т

Тема 13. Токарні верстати та їх налагодження (0)

Подкатегории

13.1 Технологічне устаткування токарних верстатів (0)

Верстати мають такі основні вузли:
станина служить для монтажу всіх основних вузлів верстата та є його основою. Найвідповідальнішою частиною станини є напрямні, на яких відбувається переміщення каретки супорта і задньої бабки.
Передня бабка закріплена на лівому кінці станини. У ній знаходиться коробка швидкостей верстата, основною частиною якої є шпиндель. У деяких верстатах коробка швидкостей розміщена в передній тумбі станини. У цьому випадку вона пов'язана зі шпинделем ремінною передачею. Такі верстати називають верстатами з розділеним приводом.
Коробка подач служить для передачі обертання шпинделя від окремого привода ходового вала або ходового гвинта, а також для зміни їхньої частоти обертання,  отримання необхідних подач або певного кроку при нарізуванні різьби. Це досягається зміною передавального відношення коробки подач. Коробка подач пов'язана зі шпинделем верстата гітарою зі змінними зубчастими колесами.
Фартух, у якому обертання гвинта або вала перетвориться в поступальний рух супорта з інструментом.
Задня бабка, у пінолі  якої може бути встановлений центр для підтримки оброблюваної заготовки або осьовий інструмент (свердло, розгортка тощо) для обробки центрального отвору в заготовці, закріпленої в патроні.
Супорт служить для закріплення різального інструменту в різцевій каретці і повідомлення йому руху подачі. Супорт складається з нижнього полозка (каретки), що переміщається по напрямних верстата. По напрямних нижнього полозка в напрямку, перпендикулярному лінії центрів, переміщається поперечний полозок, на якому розташована різцева каретка з різцетримачем. Різцева каретка змонтована на поворотній частині, яку можна встановлювати під кутом до лінії центрів верстата.

supportkorobka podachback babkapatron

Пристрої для токарних верстатів за призначенням можна поділити на три групи:

 - пристрої для закріплення оброблюваних заготовок;

- допоміжний інструмент для закріплення різального інструменту;

 - пристрої, що розширюють технологічні можливості верстатів, тобто дозволяють робити не властиві цим верстатам роботи (фрезування, одночасне свердління декількох отворів і т. д.).

Пристрої та різальний інструмент становлять технологічне оснащення верстата. За ступенем спеціалізації пристрої поділяються на універсальні, спеціалізовані і спеціальні.


Універсальні пристрої застосовують для закріплення заготовок, розміри яких значною мірою відрізняються між собою (наприклад, універсальний трикулачковий патрон).

Спеціалізовані пристрої (цангові і мембранні патрони, оправки та ін.) застосовуються при обробці групи деталей, подібних за розмірами, конфігурацією і технологією виготовлення.
Спеціальні пристрої застосовуються при обробці певних деталей або при виконанні певної операції.
Універсальні пристрої використовуються в одиничному і малосерійному виробництві, а спеціалізовані і спеціальні — у великосерійному і масовому.

tzang

Цанг

 

Просмотр материалов ...

13.2 Обслуговування верстатів (0)

Для забезпечення тривалої роботи верстата без перебоїв необхіднодотримуватися основних правил догляду за верстатом, наведених нижче.

1. До початку зміни токар повинен прийняти верстат від свого змінника: перевірити загальний стан верстата і систему вмикання двигуна; апробувати роботу фрикціона, увімкнувши спочатку малу частоту обертання,  перевірити на слух, чи немає якихось підозрілих шумів у коробці швидкостей, коробці подач і в механізмі фартуха; перевірити за маслопокажчиком при малій частоті обертання шпинделя, чи працює змащувальний насос; оглянути напрямні станини (наявність вибоїн та подряпин); перевірити хід каретки супорта, поперечних і верхніх полозків супорта, вмикання і перемикання подач, замикання і розмикання роз'ємної гайки; переконатися у справності насоса для подачі охолоджувальної рідини й системи трубопроводів, освітлювальних пристроїв верстата, запобіжного щитка у верстаті, заземлення.

2. Своєчасно і правильно змащувати верстат згідно з картою змащування, регулярно перевіряти і час від часу очищати змащувані отвори, стежити за своєчасною заміною мастила в коробках швидкостей та подач, фартусі супорта.

3. Під час роботи не класти заготовки, деталі, різальні й мірні інструменти на напрямні станини, а використовувати для цього дерев'яні планшети.

4. Щоб не порушити надійність закріплення різцетримача, забороняється бити молотком чи металевим стержнем по його рукоятці. Необхідно періодично знімати різцетримач, очищати його опорну поверхню від бруду, промивати гасом і протирати гнізда фіксаторів.

5. Не залишати двигун верстата ввімкненим на тривалий час, вимикати верстат на час вимірювання деталей, що виготовляються; при перериванні подачі електроенергії, при налагоджувальних чи ремонтних роботах. Під час виконання ручних робіт (розгортання, нарізування різьби мітчиком, свердління з ручною подачею пінолі, полірування), якщо немає необхідності  автоматичної подачі супорта, відмикати механізм подачі, встановивши рукоятку трензеля у нейтральне положення.

Верстат, зупинений на тривалий час (понад п’ять діб), потрібно зачохлити, а всі нефарбовані поверхні ретельно змастити.

6. Бажано, щоб обробка чавунних заготовок не перевищувала 20% загальної кількості робіт. При переході від обробки чавунних заготовок до обробки сталевих із застосуванням змащувально-охолоджувальної рідини спочатку слід очистити напрямні від чавунної стружки, бруду й масла, протерти їх ганчіркою, змоченою в гасі, а потім протерти їх насухо й знову змастити.

7. Ретельно очищати верстат після роботи; стежити, щоб на напрямних станини й супорта не залишилися стружка, бруд, волога. Після протирання на поверхнях не має бути ворсу з обтиральних матеріалів та частинок стружки.

8. Не рідше, ніж раз на місяць робити загальне прибирання верстата й робочого місця (доцільно це робити разом зі своїм змінником): промити верстат теплим содовим розчином і витерти; промити сітку корита; повністю замінити емульсію в резервуарі; промити ходові гвинти; ретельно очистити напрямні; протерти внутрішні поверхні захисних кожухів; очистити робоче місце, очистити і в разі потреби відремонтувати решітку; навести порядок у робочій тумбочці.

Після загального прибирання повністю змастити верстат. Двічі на рік здійснювати генеральне прибирання верстата й робочого місця; бажано це об'єднати з плановим профілактичним оглядом верстата.

9. Емульсію в резервуарах міняти щомісяця, а влітку— через кожні два тижні.

10. Верстат має бути надійно встановлений на фундаменті або ж на віброупорах із гумовими шайбами.

11. Температуру у приміщенні, де встановлено верстат, підтримувати в межах 10…30°С, відносну вологість— 90…80% при 10°С або 60% при 30°С.

Характерні несправності, що виникають при роботі верстата, і способи їх усунення наведено в таблиці.

Можливі неполадки у роботі верстата 16К20 і заходи щодо їх усунення

Неполадка Причина виникнення неполадки Заходи щодо усунення
Верстат не запускається Спрацьовують блокувальні пристрої Перевірити надійність закриття дверей шафи, кожуха коробки передач
Спад або ж відсутність, напруги в електричній мережі Перевірити наявність та значення напруги в мережі
Самостійне вмикання електродвигуна під час роботи Спрацювало теплове реле від перевантаження двигуна Зменшити швидкість різання або подачу
Обертальний момент на шпинделі менший від вказаного у «Посібнику» Недостатній натяг пасів Збільшити натяг пасів
Слабко затягнута фрикційна муфта Збільшити затяжку муфти
Надто повільне гальмування Слабко натягнуто гальмову стрічку Збільшити натяг гальмової стрічки
Не обертається диск маслопокажчика Немає масла в системі Залити масло
Засмітився один із фільтрів Очистити фільтр
Зусилля подачі супорта менше від вказаного у «Посібнику» Недостатньо затягнута пружина перевантажувального пристрою Підтягнути пружину
Насос охолодження не працює Недостатня кількість рідини Долити рідину
Перегоріли запобіжники Замінити
Вібрування верстата Неправильно встановлено верстат на фундаменті Вивірити верстат за ватерпасом
Спрацювався стик напрямних супорта Підтягнути притискні планки та клини
Неправильно вибрано режим різання, неправильно заточено різець Змінити швидкість різання, подачу, переточити різець
Верстат не забезпечує потрібної точності обробки Поперечне зміщення задньої бабки при обробці в центрах Відрегулювати положення задньої бабки
Деталь, яку закріплено в патроні, має великий виліт Деталь підтримати люнетом або ж підтиснути центром
Нежорстке кріплення різцетримача Підтягнути рукоятку різцетримача
Нежорстке кріплення патрона на шпинделі Підтягнути кріпильний гвинт патрона

Просмотр материалов ...