З м і с т

Тема 10. Технологія обробки фасоних поверхонь (0)

Подкатегории

10.1 Фасоні поверхні (0)

Оброблені на токарному верстаті деталі характерні тим, що у них відносно осі обертання всі точки поверхні в даному поперечному перерізі розташовані на колах.

image 81

 • У деталей циліндричної форми всі крапки поверхні лежать на одному і тому ж радіусі.
 • У деталей конічної форми радіус змінний і точки поверхні утворюють конус.
 • У фасонних деталей поєднуються циліндричні, конічні, сферичні та інші поверхні. Заокруглення кутів називають жолобниками. «Галтель» - від німецького «жолоб». До отримання фасонних поверхонь заготівлі надають циліндричну форму, обточуючи її напівкруглої стамескою. Лінійкою і олівцем розмічають місця переходів різних поверхонь. Косою стамескою роблять надрізи місць переходів поверхонь на обертовій заготовці.

Деталі машин— тіла обертання— можуть мати зовнішні або внутрішні фасонні поверхні, радіусні перехідні відрізки (галтелі), радіусні канавки тощо. Обробка фасонних поверхонь— один із важливих елементів токарної справи.

faconimg4

Фасонна поверхня ручки напилка.

сферична поверхня 1, галтельний перехід 2, циліндричні поверхні 3,4 конічна поверхня 5

Види фасонних поверхонь

До фасонних поверхонь відносять такі поверхні, які відрізняються своєю формою від площини, циліндра або конуса.

Всі фасонні поверхні можна поділити на такі групи:

1. Фасонні поверхні обертання (наприклад, фасонна рукоятка).

2. Плоско-прямолінійно-фасонні поверхні (наприклад, прямолінійні фасонні канавки на плоских поверхнях).

3. Плоско-криволінійні фасонні поверхні (наприклад, криволінійні фасонні канавки на плоских поверхнях).

4. Контурно-фасонні поверхні (наприклад, робочі поверхні кулачків).

5. Об’ємно-криволінійні фасонні поверхні (наприклад, лопатки турбін, лопасті пропелерів літаків, фасонні канавки на криволінійній поверхні тощо).

6. Гвинтові поверхні (будь-яка різьба).

7. Поверхні зубів зубчастих коліс і евольвентних шліців.

Обробка останніх двох груп поверхонь в даній темі не розглядається.

Методи обробки фасонних поверхонь можна поділити на дві групи:

1) обробка фасонним інструментом, який має профіль оброблюваної поверхні;

2) обробка нормальним інструментом, якому надається криволінійний рух відносно оброблюваної заготовки за допомогою копіювальних пристосувань або вручну.

fason3-1 

Отримання  фасонної поверхні

Просмотр материалов ...

10.2 Налагодження верстата для обробки фасонних поверхонь фасонним різцем. Особливості конструкції фасонних різців. Схема установки (0)

Деталі з короткими фасонними відрізками поверхонь завдовжки до 60мм у серійному та масовому виробництві обробляють фасонними різцями. Профіль різальної кромки фасонного різця є негативний щодо профілю оброблюваної поверхні, тобто опуклості на деталі відповідає угнута кромка різця, й навпаки.

Найпростішим за конструкцією є стержневий фасонний різець з привареною чи напаяною різальною пластиною. Через складність профілю фасонні різці переточують не по задній поверхні, а по передній. До недоліків стержневих різців належить мала кількість допустимих переточувань. Застосовують ці різці здебільшого як радіусні та галтельні.

Велику кількість переточувань витримує призматичний різець. Профіль його задньої поверхні відповідає заданому фасонному профілю деталі. Різець закріплюють у спеціальній державці хвостовиком «ластівчин хвіст», причому для утворення заднього кута різець установлюють з нахилом до підошви державки. Переточування різця виконують шліфуванням передньої поверхні.

Ris 8.2

Стержневі фасонні різці:

1- складного профілю; 2- радіусний канавковий; 3- зовнішній галтельний; 4- внутрішній галтельний

Ris 8.3

Призматичний фасонний різець:

а - у зборі з державкою; б - схема встановлення (1- державка; 2- гвинти; 3- різець)

Набули поширення дискові (круглі) різці з фасонною зовнішньою поверхнею. На перетині площини кутового вирізу з зовнішньою поверхнею утворюється фасонна різальна кромка. Виріз роблять нижче від центра різця, а центр різця встановлюють вище від центра заготовки (рис.8.4), що забезпечує додатні значення переднього й заднього кутів. Переточують передню поверхню різця по дотичній до умовного кола, радіус якого

image9-002

де α— заданий задній кут; γ— заданий передній кут.

Після кожного переточування передньої поверхні дисковий різець прокручують на осі державки, знову встановлюють по центру й закріплюють. Зуб'я на торці різця й на торці державки запобігають прокручуванню різця від зусиль, що виникають під час різання.

Для зменшення вібрації заготовки при обробці фасонним різцем способом поперечної передачі заздалегідь проточують поверхню прохідним різцем, залишаючи невеликий припуск на завершальну обробку фасонним різцем.

Режим точіння фасонним різцем: подача 0,02...0,1мм/об (перед кінцем робочого ходу подачу зменшують); швидкість різання до 30м/хв.

Ris 8.4

Дисковий фасонний різець:

а - конструкція; б - установлення по центру заготовки (α=0); 

в - установлення вище від центра заготовки (α>0)

При фасонній обробці як змащувально-охолоджувальну рідину використовують емульсію або ж сульфофрезол

Просмотр материалов ...

Технологічний процес виготовлення деталі «ручка» (0)

4

Для виготовлення деталі «Ручка» використовується заготовка: прокат круглого перетину, довжиною124мм. Матеріал заготовки Сталь 20.

1.Операція токарна.

Установ А

 1. Встановити заготовку в патроні, вивірити, закріпити.
 2. Точити торець.
 3. Точити Ø24 на довжину 120мм.
 4. Точити Ø10 на довжину 15мм.
 5. Точити конус кут 2024/   на довжину 85мм.

Установ Б

 1. Перевстановити, вивірити, закріпити.
 2. Підрізати торець в розмір 120мм.
 3. Точити радіус R-10мм.

Просмотр материалов ...