З м і с т

5.4. Читання нескладних креслень (0)

Робоче креслення деталі - це графічний документ, що містить зображення деталі та данні, необхідні для її виготовлення і контролю.

Послідовність читання креслень

  1. Як називається деталь
  2. З якого матеріалу вона має бути виготовлена
  3. В якому масштабі виконано креслення
  4. Які зображення на кресленні та скільки їх
  5. Які габаритні розміри деталі
  6. Яка форма деталі
  7. Які розрізи використано при зображенні деталі
  8. Скільки отворів у деталі, яка їх форма, розміри
  9. Які різьби та яких розмірів є на деталі

Давайте розглянемо разом креслення деталі «Напрямна»

Наведемо приклад читання креслення деталі. (Спочатку дано запитання до креслення, а потім відповіді на них). 

Запитання до креслення

1. Як називається деталь? 

2. З якого матеріалу її виготовляють? 

3. У якому масштабі виконано креслення? 

4. Деталь називається «напрямна». Про це ми дізнаємося з основного напису. 

5. Виготовляють деталь із сталі. Про це ми також дізнаємося з основного напису. 

6. Масштаб креслення 1:1, тобто деталь зображено в натуральну величину. 

7. Креслення містить два вигляди: головний і зліва. 

Крайня ліва частина на головному вигляді має форму прямокутника, а на вигляді зліва — форму круга. Отже, це циліндр, оскільки такі проекції характерні для циліндра. Друга зліва частина на головному вигляді має форму трапеції. На вигляді зліва її показано двома кругами. Такі проекції може мати тільки зрізаний конус. 

Середню частину, як і першу, показано на головному вигляді прямокутником, а на вигляді зліва — кругом. Отже, вона має форму циліндра. 

Форму четвертої частини встановлюємо, порівнюючи два її зображення. На головному вигляді вона має обриси прямокутника, який має дві горизонтальні лінії, на вигляді зліва — шестикутника. Такі зображення характерні для шестикутної призми. 

Крайню справа частину показано прямокутником на головному вигляді і кругом на вигляді зліва. Ми знаємо, що такі зображення визначають циліндр. 

8. За штриховими лініями на головному вигляді і колом найменшого діаметра на вигляді зліва можна зробити висновок, що всередині деталі є наскрізний циліндричний отвір. Поєднавши всі здобуті відомості, встановлюємо загальну форму предмета .

Вона являє собою комбінацію циліндра і зрізаного конуса; циліндра, шестикутної призми і циліндра, розміщених на одній осі. Уздовж осі деталі проходить циліндричний наскрізний отвір. 

9. Габаритні, тобто найбільші, розміри деталі такі:  довжина 160 мм, діаметр 90 мм.

Діаметр крайньої лівої циліндричної частини З0 мм, довжина 18 мм. Довжина зрізаного конуса 20 мм, кут при вершині 30°, діаметр більшої основи 48 мм. 

Такий самий діаметр має наступна циліндрична частина. Довжина її визначається як різниця між розмірами 75 і 38, тобто дорівнює 37 мм. 

Два розміри частини деталі, що має форму шестикутної призми, нанесено на вигляді зліва: між паралельними гранями — 65 мм, між двома з ребер 75 мм. Довжину цієї деталі не зазначено, її знаходять відніманням від габаритного розміру (160) розмірів 75 і 45. 

Діаметр найбільшого циліндра 90 мм. Діаметр отвору 20 мм.