З м і с т

8.3 Вихідні дані для складання технологічного процесу (0)

Технологічний процес є основою організації виробництва, оскільки від його змісту залежить кількість необхідного обладнання й робочої сили для виконання програми випуску деталей. Технологічний процес повинен забезпечувати найбільш економне виготовлення деталей відповідно до креслень і технічних вимог.

Перед розробкою технологічного процесу виробництва будь-якого виробу проектувальник-технолог повинен мати креслення всіх деталей, загальні види вузлів і машин у цілому та вимоги щодо приймання; вузлові та загальні специфікації, обсяг річної програми випуску продукції та вимоги, яким вона повинна задовольняти; виробничі можливості підприємства, на базі якого проектується технологічний процес, тобто мати основні відомості про наявність на заводі нормалізованої та спеціалізованої оснастки, обладнання, енергетичні потужності, а також дані, що характеризують рід, розміри заготовки та об’єкт виробництва.

Розробку технологічних процесів починають з вивчення вимог креслень, схем, технічних умов, стандартів, плану випуску продукції; відомостей та паспортів обладнання, каталогів на інструменти, сертифікатів на матеріали, інструкцій на випробування та приймання й інших вихідних матеріалів.

Найважливішим технічним документом для розробки технологічного процесу є креслення — це умовне графічне зображення деталі або машини, що виготовляється. Для проектування технологічних процесів механічної обробки деталей та складання машин технолог повинен мати робочі креслення деталей виробів, складальні креслення вузлів, комплектів, механізмів, креслення загального виду виробу, специфікації деталей машин, опис конструкції з необхідними рисунками чи фотографіями та схемами, які сприяють правильному розумінню майбутньої роботи. Відомо, що на кресленні вказано вид заготовки, розміри, матеріал, з якого повинна виготовлятися деталь, чистота та види обробки поверхонь, технічні умови контролювання та випробування. За кресленням визначають форму, будову та інші важливі особливості виробів.

На кресленнях вказано допуски та розміри, які стосуються взаємного розміщення деталей і складання машини, зроблено необхідні позначення. Без цих даних взагалі не можна розробити технологічний процес.

Технолог повинен перевірити наявність на кресленні всіх необхідних вихідних даних для визначення конструкції й форми: проекцій, розрізів та перерізів для встановлення розмірів і допусків на точність і шорсткість поверхонь, дотримування правильних геометричних форм та взаємного положення елементів та інших технічних вимог, що ставляться до деталей (термічна обробка, покриття поверхонь, твердість, балансування тощо).