З м і с т

Тема 7 Технологія нарізання і накатування кріпильної різьби (0)

Подкатегории

7.1 Типові вироби з різьбою, їх призначення (0)

У сучасному машинобудуванні велике значення мають різьбові зєднання.

Як приклад на рисунку показано типові вироби з кріпильною метричною різьбою: гвинти, шпильки, гайки, болти.

 

23

Типові вироби з кріпильною різьбою

 

Різьби класифікуються за багатьма ознаками: видом профілю гвинтової поверхні; формою поверхні, на якій утворені різьби; кількістю заходів; напрямком гвинтової лінії тощо.

У залежності від напрямку гвинтової лінії різьби поділяються на праві та ліві. У правої різьби підйом різьби відбувається за годинниковою стрілкою, а у лівої – проти годинникової стрілки.

Різьби застосовуються для рознімного зєднання деталей машин, для точних переміщень у вимірювальних приладах і металорізальних верстатах, для перетворення обертового руху на прямолінійний, для геометричних зєднань трубопроводів. Експлуатаційні вимоги до різьб залежать від призначення нарізних зєднань. Для кріпильних різьб загального застосування головне значення мають міцнсть зєднань і збереження щільності стику в процесі тривалої експлуатації.

До кріпильної різьби належить метрична різьба, яка, в свою чергу, поділяється на різьбу із великим і дрібним кроком, а також дюймова різьба.

Крок метричних різьб вимірюють у міліметрах. Позначення основної різьби: літера М; діаметр різьби; позначення поля допуску діаметра різьби.

Позначення різьби з дрібним кроком: літера М; діаметр різьби; крок різьби через знак множення; позначення поля допуску діаметра різьби.

Ліва різьба позначається літерами LH

Просмотр материалов ...

7.2 Утворення гвинтової лінії та гвинтової поверхні. Класифікація різьб (0)

Утворення гвинтової лінії. Якщо ми виріжемо з паперу прямокутний трикутник у якого катет АВ дорівнює довжині обводу циліндра, і накрутимо його на поверхню циліндра, то катет АВ обернеться навколо циліндра один раз, а гіпотенуза АС утворить криву на його поверхні, що називається гвинтовою лінією.

Кут, під яким піднімається гвинтова лінія, називається кутом підйому гвинтової лінії.

Гвинтова лінія (різьба) може бути правою і лівою, залежно від напряму підйому витків на циліндричній поверхні.

До гвинтових поверхонь відносяться:

 • гвинтовий циліндроїд;
 • прямий і похилий (архімедов) гелікоїд;
 • евольвентний розгорнутий гелікоїд – утворюється в тому випадку, якщо твірна лінія при рухові буде у всіх своїх положеннях дотичною до циліндричної гвинтової лінії. Нерозгорнутий гелікоїд обмежує поверхню трикутної нарізі.

Гвинтові поверхні знаходять широке використання в техніці.

Побудова гвинтової поверхні на кресленику починається з побудови гвинтової лінії.

Просмотр материалов ...

7.3 Кріпильна різьба. Види кріпильних різьб (0)

Кріпильні різьби застосовують у деталях різьбових з'єднань. Залежно від форми поверхні, на якій нарізана різьба, розрізняють циліндричні та конічні різьби. В основному використовуються ци­ліндричні кріпильні різьби. Конічну різьбу застосовують у випад­ках, коли треба забезпечити герметичність з'єднання.

Кріпильні різьби бувають: метричні, трубні та круглі.

Метрична різьба є основною кріпильною різьбою Вона має назву метричної тому, що всі її розміри задаються в міліметрах (на відміну від мало розповсюдженої дюймової різьби, розміри якої даються в дюймах). Метрична різьба має трикутний про­філь витків із кутом профілю α = 60°. Вершини витків та впадин притуплені по прямій або по дузі кола, по вершинах та впадинах утворений зазор Така конструкція полегшує обробку різьби, зменшує концентрацію напружень та запобігає пошкодженням різьби в умовах виконання складальних робіт.

24

Метрична різьба характеризується такими основними геометрич­ними параметрами: d – зовнішній (номінальний) діаметр різьби; d1 – внутрішній діаметр; d2 – середній діаметр (діаметр уявного циліндра, поверхня якого перетинає витки різьби по висоті так, що ширина витка дорівнює ширині впадини); Ρ – крок різьби (від­стань між однойменними сторонами двох сусідніх витків, виміряна в напрямі осі гвинта); Η = 0.866Р – теоретична висота профілю витка різьби;

Н1 = 0.541Р – робоча висота профілю, на якій доти­каються витки гвинта і гайки; n – число заходів різьби (для крі­пильних метричних різьб n = 1) і ψ – кут підйому гвинтової лінії різьби по її середньому діаметру, що визначається за співвідношенням

tgψ = Ρn/(πd2). (1)

Метричні різьби бувають з нормальним або малим кроком. Так, для різьби із зовнішнім діаметром d = 20 мм стандартами, крім різьби з нормальним кроком Ρ = 2,5 мм, передбачені різьби з малими кроками: 2; 1,5; 1,0; 0,75 і 0,5 мм. При зменшенні кроку відповід­но зменшується глибина різьби та кут підйому гвинтової лінії ψ. Позначення метричної різьби: М20 – метрична різьба з нормаль­ним кроком і зовнішнім діаметром d = 20 мм; М20 x 1,5 – метрич­на різьба з малим кроком витків Ρ = 1,5 мм і зовнішнім діаметром d = 20 мм.

Основні геометричні параметри метричних різьб регламентовані стандартами ГОСТ 9150–81, ГОСТ 8724–81 та ГОСТ 24705–81.

Трубна різьба використовується для гер­метичного з'єднання труб та арматури. Ця різьба має кут профілю витків α = 55°, вершини та впадини витків закруглені і відсутній зазор між вершинами та впадинами, що надає з'єднанню деталей високу щільність.

25

Трубна різьба має малий крок витків, оскільки нарізується на трубі з малою товщиною стінки. За номінальний діаметр трубної різьби беруть внутрішній діаметр труби. Зовнішній діаметр такої різь­би в дійсності більший номінального на дві товщини стінки труби.

У міжнародному стандарті для трубної різьби зберігається дюй­мове вимірювання. Позначення трубної різьби в технічній документації таке: Трубн. 2" кл.2 – трубна різьба із номінальним діаметром 2 дюйми за другим класом точності.

Трубну різьбу можна нарізувати також на конічній поверхні для досягнення високої щільності з'єднання. Приклад позначення коніч­ної трубної різьби – Κ 3/4*.

Нині замість трубних різьб часто застосовують метричні різьби з малим кроком витків.

Кругла різьба зручна для виготовлення на­катуванням або витисканням на тонкостінних металевих та пластма­сових деталях, а також відливанням на чавунних, скляних, пластма­сових та інших виробах. Профіль витків круглої різьби утворюєть­ся спряженими дугами кіл, а кут профілю α = 30°.

26

Круглі різьби мають обмежене застосування, і в основному вони використовуються для деталей, що часто згвинчуються та відгвинчу­ються в умовах забруднення (пожежна арматура, вагонні стяжки, цоколі електроламп та ін.). Параметри круглої різьби регламентова­ні ГОСТ 6042–83.

Просмотр материалов ...

Технологічний процес виготовлення деталі «шпилька» (0)

3

Для виготовлення деталі «Шпилька» використовується заготовка -  прокат круглого перетину, Ø20, довжиною 122мм. Матеріал заготовки Сталь45

1.Операція токарна.

Установ А

 1.  Встановити заготовку в патрон, вивірити, закріпити.
  1. Підрізати торець.
  2. Точити деталь Ø18мм до кулачків.
  3. Точити фаску 1×450
  4. Нарізати різьбу плашкою М18 на довжину 25мм.

Установ Б

 1. Перевстановити заготовку в патроні, вивірити, закріпити.
  1. Точити торець в розмір 120мм.
  2. Точити деталь Ø18мм до кулачків.
  3. Точити фаску 1×450
 2. Нарізати різьбу плашкою М18 на довжину 15мм.

Просмотр материалов ...