З м і с т

5.4 Технологія виточування канавок та відрізання. Форми, розміри та призначення канавок. Припуски на відрізання. (0)

Канавка – конструкційне або технологічне занурення  різного профілю на    деталях. Канавки  мають  два  призначення:          

  • технологічне – для виходу  ріжучого  інструменту (різьбового  різця,  плашки,  шліфувального круга тощо);
  • конструкторське -  для установки   пружин, сальників, вилок переключання.

По  формі  канавки  можуть  бути:  прямокутні, фасонні (галтелеві, та  з  внутрішніми  фасками  односторонніми  або  двосторонніми. 

22

Види канавок за формою

а- прямокутна; б- з внутрішніми двосторонніми фасками; в- галтелеві

На кресленні деталей з канавками задають  основні  три  розміри: ширина  канавки ; довжина  до  канавки; глибина до  дна  канавки. За  цими  розмірами  виконують  наладку  верстату,  та  обирають   ширину  різця.

23

Розміри канавки:

t-глибина до  дна;  b- ширина  канавки; l- довжина  до  канавки.

 

На токарних верстатах канавки на зовнішніх  циліндричних поверхнях проточують прорізними (канавковими) різцями,  які  схожі  на  відрізні,  але  менше  відтягнуті. Різці по  формі  мають  відповідати  формі  канавки. Ширина різця  відповідає  ширині  канавки. Головки прорізного різця  мають по дві допоміжні кромки, кожна з котрих розташована під невеликим допоміжним кутом у плані  φ1  = 1…3.

Прорізні   різці встановлюють в  різцетримач  з  найменшим  вильотом  на  рівні  осі  центрів  верстату  та  перпендикулярно  осі  деталі,  лезо  різця  має  бути  паралельним  осі  деталі. Вузькі канавки до 8 мм  виточують  поперечною  подачею  за  один  прохід. Різець установлюють за допомогою  штангенциркуля  або  лінійки  на  необхідний  розмір  l  від  торця.

24

Виточування прямокутних вузьких канавок

Широкі канавки виточують за декілька  проходів:  при  чорнових   проходах  канавку  прорізають  не  на  повну  глибину,  залишаючи   припуск 0,5-0,6 мм,  а  вкінці  останнього  проходу  його  зрізують  поздовжньою  подачею.

25

Виточування широких канавок